Search

8 อันดับ ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ใช้ผสมน้ำง่าย

ใช้ในการฟื้นฟูพืชที่มีอาการขาดไนโตรเจนอย่างรุนแรง เช่น พืชที่มีใบสีเหลืองอ่อน ลำต้นมีขนาดเล็กและบิดเบี้ยว ไม่งอกตามปกติ เป็นต้น ปุ๋ยยูเรีย